Ecologische bosbouw en bosbeheer

Multifunctionele bossen: hun economische, sociale en ecologische rol

Vanuit milieuoogpunt leveren de bossen diverse ecosysteemdiensten: zij dragen bij aan de bescherming van de bodem en voorkomen zo bodemerosie, spelen een rol in de watercyclus in de vorm van transpiratie, regelen het plaatselijke klimaat en het klimaat in de wereld omdat ze koolstofdioxide opslaan en verse zuurstof vrijgeven. Tevens beschermen ze de biodiversiteit omdat ze het habitat zijn van vele diersoorten.

Vanuit sociaal-economisch oogpunt worden bossen geëxploiteerd om hun natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen, Ze leveren met name hout. Op 135 van de 159 miljoen hectare bos mag er zonder wettelijke, economische of milieubeperkingen hout worden gekapt. Bovendien vertegenwoordigt de houtkap op dat oppervlak slechts 64% van de toename van het jaarlijks gekapte houtvolume.

Hout wordt hoofdzakelijk gebruikt als energiebron, goed voor 42% van het volume, 24% gaat naar de zagerijen, 17% naar de papierindustrie en 12% naar de productie van platen, Ongeveer de helft van de hernieuwbare energie in de EU wordt geproduceerd op basis van hout. Zo 'produceren' bossen bijvoorbeeld niet-houten producten, zoals voedingsmiddelen, kurk, harsen en oliën. Ze vervullen daarnaast een ondersteunende rol voor bepaalde diensten hierbij valt te denken aan de jacht, het toerisme en andere recreatie.

De bossen creëren dus banen, in het bijzonder op het platteland. De bosbouwsector vertegenwoordigt momenteel ongeveer 1% van het bbp van de EU, in Finland is dat zelfs 5%. Er werken ongeveer 2,6 miljoen mensen in deze sector, Tot slot bekleden de bossen een belangrijke plaats in de Europese cultuur.

Wapserveen

Wapserveen.com

Registered at BBIE, Benelux office for intellectual property 

Schipslootweg 5a
8351 HV Wapserveen
The Netherlands

Contact

Telefoon:


Wapserveen.com: 06-53431969   
Email: dnepjr@hotmail.com